Trzeciego sierpnia, mimo skwaru, uporządkowano nadmierną roślinność wokół stawu w KSM Nowogród Bobrzański. Dzięki temu powstały stosy kompostu a z nich momentalnie zaczęły korzystać tegoroczne jaszczurki zwinki (Lacerta agilis argus). Wiele było także młodych zaskrońców zwyczajnych (Natrix natrix). A obserwowane żaby z kompleksu zielonych (Pelophylax esculentus complex) i traszki zwyczajne nadal nie osiągnęły formy dorosłej.